Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Techniek Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
Sportsturf
Stad + Groen
2011 - 2
Naar de enquête

'Groen' molensteen om nek van VvE


Overdracht van dak- en gevelgroen naar vereniging van Eigenaren leidt meer dan eens tot problemen en ergernis

Auteur: Ruud Jacobs

'Wij eisen groen, wij eisen groen'


Werknemers van de toekomst stellen hogere eisen aan werkomgeving

Auteur: Guy Oldenkotte

Dakpark Rotterdam, een win- win-, winsituatie


Dubbel ruimtegebrek is uitgangspunt voor ontwikkeling Dakpark Rotterdam

Auteur: Hein van Iersel

Gevel- en dakgroen als imago-versterker


Verticale en horizontale stadsbegroening wint terrein

Auteur: Broer de Boer

Groot maatschappelijk belang bij aanleg van begroeide daken


Hoe gaan we het vergroenen van daken organiseren?

Auteur: Christoph Maria Ravesloot

Help, de stad verzuipt!


Waterberging op vegetatiedaken steeds belangrijker

Auteur: Oscar Kunst

Het eetbare dak


Ontgroeit Urban Roof Farming ooit de staus van hobbyisme?

Auteur: Ruud Jacobs

Je moet de groente van DAK hebben


Resultaten 27 jaar durende proef met dakcultuur in Duitsland

Auteur: Walter Kolb

Knolraap en lof, schorseneren en prei


Dakboerin Annelies helpt bij de teelt van groente en fruit op eigen dak

Auteur: Ruud Jacobs

Multifunctioneel ruimtegebruik


Auteur: Albert Jan Kerssen

Samen = sterker


Auteur: Hein van Iersel

Urban Farming in Florida


Daktuin in Orlando fungeert als experimenteer- en educatiecentrum op gebied van Urban Farming

Auteur: Hein van Iersel

Waterkwaliteit op het dak


Is Amerikaans onderzoek storm in een glas water?

Auteur: Guy Oldenkotte