Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Techniek Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
Sportsturf
Stad + Groen

Start project Bodem en water in de Kempen


Datum:  woensdag 30 mei 2018
Locatie: Boomkwekerij Van Eyken in Eersel

Op 30 mei start het driejarige project 'bodem en water in de Kempen' in Eersel . Het is de tweede keer dat dit project op poten wordt gezet, hetzelfde project startte eind vorig jaar al in Limburg. Tijdens het drie jaar durende project worden boomkwekers en vaste plantenkwekers begeleid bij het verbeteren van de bodemkwaliteit.

Veel problemen met de groei van boomkwekerij producten worden, direct of indirect, veroorzaakt door een onbalans in de grond. Door de intensieve grondbewerking van afgelopen tientallen jaren en minder aandacht voor bodemleven en structuur, is de grond van veel percelen van slechte kwaliteit. Ook lijken problemen als aaltjes en verdichting steeds vaker voor te komen. Maar ook het waterbergend vermogen tijdens langdurige en intensieve regenbuien is een aandachtspunt.

Plan van aanpak
Welke maatregelen kunnen boomkwekers nemen om de bodem op orde te brengen? Begeleiders Hans Smeets van Delphy Boomteelt en Esther Hessel van Hessel Marketing en Communicatie helpen boomkwekers bij het opstellen van een plan van aanpak om hiermee aan de slag te gaan op het eigen bedrijf.

Het project wordt afgetrapt met een startbijeenkomst op 30 mei waarbij kwekers een beeld krijgen van de aanpak en inhoud van het project. Op praktische wijze wordt kennis en ervaring opgedaan om het bodemleven te verbeteren. Ook wordt gekeken naar de bodemstructuur, het toepassen van organische stof en het weerbaarder maken van het gewas. Dat gebeurt in combinatie met veldbijeenkomsten, de aanleg van praktijkproeven en individuele begeleiding.

Geïnteresseerd?
Het programma van de startbijeenkomst op 30 mei is als volgt:

19.00 uur: Korte inleiding bijeenkomst en beoordeling profielkuil

19.45-20.15 uur: Terugkoppeling van beoordeling profielkuil en praktische tips voor uw eigen percelen

20.15-20.30 uur: Pauze

20.30-21.30 uur: Wat zegt een bodemanalyse over de toestand van uw grond?

21.30-21.45 uur: Uitleg project de Kempen

De bijeenkomst vindt plaats bij boomkwekerij Van Eyken in Eersel. Aanmelden kan bij Esther Hessel: e.hessel@hesselmarketing.nl.


nieuw event opgeven

VACATURES
GREENFORUM