Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Techniek Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
Sportsturf
Stad + Groen

Luchtvaart, klimaat en duurzame ontwikkeling


Datum:  woensdag 21 februari 2018
Locatie: VVM Bureau, Arthur van Schendelstraat 758, 3511 MK, Utrecht

De 190 lidstaten van de International Civil Aviation Organization (ICAO), waaronder Nederland, hebben in 2016 een overeenkomst gesloten over het terugdringen van de CO2-uitstoot door de luchtvaart. Vanaf 2020 moet er sprake zijn van een CO2-neutrale groei van de luchtvaart. De vraag is of die doelstelling haalbaar is gelet op de verwachte groei van het toerisme. De luchtvaart is tevens een belangrijke bron van geluidshinder en fijnstof rondom luchthavensteden. Nederland heeft de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties ondertekend. Hoe gaat de luchtvaart bijdragen aan twee van die doelen: Klimaatverandering aanpakken en Veilige en duurzame steden?

Programma

17:30 Ontvangst met koffie/thee en mueslibol

18:00 Introductie door sectie Milieueffectrapportage

18:05 Paul Peeters over scenario’s luchtvaart, toerisme en klimaat

18:45 Presentatie tweede spreker

19:15 Vragen en discussie met zaal

19:30 Netwerkborrel

20:30 Einde VVM Café

Voor meer informatie: https://www.vvm.info/vvmcafe/februari2018


nieuw event opgeven

VACATURES
GREENFORUM